KOSE VALD
Asukoht Alus Staadium Ala suurus Kruntide arv Kruntide suurus Hoonestuse liik Kavandatavad Millisesse
            funktsioonid lisaks teeninduskeskusesse on
              elamumaale elanikud suunatud
                 
Tuhala ja Saula Otti detailplaneering kehtestatud 20,73 ha 51 2200-3000 eramud   Oru küla
küla (DP)              
                 
Kose alevik Alu DP kehtestatud 4,5 ha 17 1250-5057 eramud   Kose alevik
                 
Kose alevik Pargi 7a DP kehtestatud 8050 m² 2 2754-2872 eramud   Kose alevik
Kose-Uuemõisa Pargi 5 kinnistu             Kose-Uuemõisa alevik
alevik DP kehtestatud 1,8 ha 3 3860, 4092, 9747 eramud    
                Kose-Uuemõisa alevik
Krei küla Sutika II DP kehtestatud 5,7 ha 24 1350-3000 eramud   Kose alevik
Kose-Uuemõisa               Kose-Uuemõisa alevik
alevik Metsa tn. DP kehtestatud 13,5 ha 13 3300-9300 eramud    
              3 krunti elamumaa  
Saula küla Urva ja Saulasaare kehtestatud 10 ha 4 7520-10311 eramud 1 krunt ärimaa Oru küla, Kose alevik
  DP           (kalapüük, puhkus)  
                 
Kose-Uuemõisa Vanatoa DP kehtestatud 6,0 ha 25 1453-2648 eramud   Kose-Uuemõisa alevik
alevik                
Kose alevik Väljaotsa DP kehtestatud 0,74 m² 2 3688-3720 eramud    
                Kose alevik
                 
Kose alevik Nurme-Sireli tn DP kehtestatud 1,70 ha 10 1057-2656 eramud   Kose alevik
                 
Tade küla Uus-Härma kinnistu kehtestatud 46462 m² 11 4464-1447 eramud   Kose-Uuemõisa alevik
  DP              
EESMÄRK
Kose alevik Jõe tn 25 kehtestatud 6,0 ha 1 2404 m² eramu sihtotstarbe muutmine
              ehitusõiguse määramine
Oru küla Männimäe DP kehtestatud       korruselamud tänava-alade määramine
      4,0 ha 18 81-8504 m² sotsiaalmaa krundijaotuse määramine
            tootmismaa kitsenduste, servituutide
              määramine
Oru küla Heinamäe DP kehtestatud 33175 m² 13 868-4462 m² eramud tänava-alade määramine
              krundijaotuse määramine
              kitsenduste, servituutide
              määramine
Kuivajõe küla Sepa DP kehtestatud   4   korruselamud tänava-alade määramine
              krundijaotuse määramine
Kose alevik Pikk tn 21 kehtestatud 2000 m² 1 1376 m² ärimaa juurdeehituse tegemine
Kose alevik Pikk tn 17 kehtestatud 1639 m² 1 1639 m² ärimaa juurdeehituse tegemine
Kose alevik Kose supelranna DP kehtestatud 18826 m² 3 3716-8111 m² sotsiaalmaa puhkekompleksi rajamine
            ärimaa, elamumaa krundijaotuse määramine
Kose alevik Põllu tn piirkonna kehtestatud 15 ha 39 43-23019 m² tootmismaa tööstuspiirkonda teenindava
  DP         ärimaa tänava rajamine,
            elamumaa maaomandi korrastamine
Kose alevik Kose-Risti edela- kehtestatud 5 ha 14 323-4867 m² tootmismaa tänava-alade määramine
  osa DP         ärimaa liikluskorralduse määramine
            elamumaa krundijaotuse määramine
Kose alevik Kehra ja Ravila mnt kehtestatud 16736 m² 4 2576-8193 m² elamumaa ehitusõiguse määramine
  nurga DP         ärimaa  
Kose alevik Pikk, Hariduse ja kehtestatud 80217 m² 13 57-45284 m² tootmismaa ehitusõiguse määramine
  Ujula tn vaheline DP         sotsiaalmaa tänava-alade määramine
            ärimaa, elamumaa liikluskorralduse määramine
Kose-Uuemõisa Välja ja Kesk tn kehtestatud 6300 m² 2   ärimaa krundijaotuse määramine
alevik ristmikuala DP         elamumaa tänava-alade määramine
              ärihoone rajamine
ÜLDPLANEERINGUD
Kose-Uuemõisa üldplaneering 2000.a.
Ravila aleviku üldplaneering 2000.a.
Kose aleviku üldplaneering 2001.a.
Kose valla üldplaneering 1997.a.